150gr.ARTE ESZENIKOAK AZOKAN 2019. Jaialdiaren deialdia

PEZ LIMBOk, FACTORIA DE FUEGOS eta EL MONO HABITADOrekin batera

gonbidatzen zaitugu parte hartzera

150gr. ARTE ESZENIKOAK AZOKAN ekimenaren beste edizio batean,

2019ko abenduaren 26tik 28ra bitartean, Vitoria-Gasteizen

Aurkezteko epea: Irailaren 18tik urriaren 18era

Mesedez, deialdiaren oinarriak irakurri eta helarazi zure proposamena

eta eskaera helbide honetara:

festival150gr@gmail.com

deskargatu 150gr.eskaera

PEZ LIMBOk, FACTORIA DE FUEGOS eta EL MONO HABITADOrekin batera, programatu eta koordinatuko du gaur egungo hainbat proposamen eszeniko erakustea azoka bateko erabiltzen ez diren saltokietan.

Artista eszenikoen bila ari gara: antzezleak, dantzariak, performers, zuzendariak, antzerki konpainiak, argiteria eta soinu diseinatzaileak, eszenografoak, … Hau da, programa honen barruan jatorrizko formatu txikiko piezak aurkezteko interesa dutenak.

BALDINTZA OROKORRAK

1. Parte-hartzaileek hurrengo dokumentazioa bidali behar dute festival150gr@gmail.com helbidera

– Izen-emate fitxa

– JPG argazkia kalitatea onean

– Bideoaren lotura

– Faktura egingo duen entitatea eta fakturatze modua

2. Piezak ezin dira 25 minutu baino luzeagoak izan. Ikuskizunak sortzez formatu laburrekoak izan behar dira, ez da onartuko formats luzeko piezen zatirik.

3. Tokia txikiak eta basuak direnez, antzezlanak dagokien lekuei egokitu behar dira. Tokien argazkiak ikusteko klikatu hemen.

4. Behar teknikoak minimoak izango dira. Antolatzaileek lekuaren oinarrizko egokitzapena egingo dute, baita muntaketarako laguntza teknikoa eman ere. Hala ere, parte hartzaileak arduratuko dira euren eszenografa, tresneria eta behar tekniko bereziak eramateaz.

5. Antolatzaileek ez dute inolaz ere teknikari bat jarriko saioetarako.

6. Piezek edozein estilo edota formatu izan dezakete, beti ere ARTE ESZENIKOEN terminoaren baitakoak badira. Proiektuak baloratuko dira sormen, berezitasun eta irisgarritasunaren arabera.

7. Piezak aukeratzeko bideo ikustea ezinbestekoa izango da, beraz bidal ezazue bideo esteka batnahiz eta entsegu batekoa izan.

8.Antolakuntzak 12 proposemena aukeratuko ditu. Konpainia edo parte-hartzaile bakoitzak bere ikuskizuna egun bakarra egingo du. Piezek begiztan aurkezteko aukera izan beharko dute, hau da, saio batzuk jarraian egin ahal izan beharko dira egun berean; kopurua iraupenaren eta bideragarritasun tekniko eta artistikoaren pentzuan egongo da, hala ere, eguneko 4 saio egin beharko dira, gutxienez.

9. Antolakuntzak aurreikusten du konpainia edo parte-hartzaile bakoitzari eguneko 450 euro (zergak barne) ordaintzea. Baina Jaialdiaren gauzatzea dirulaguntza jasotzearen menpe egongo da. Ondorioz, aipaturiko dirulaguntza jasoz gero, eta kantitateak horrela ahalbidetuz gero, parte-hartzaileei katxe handiagoa ordainduko zaie.

10. Ez dira kontuan hartuko umeentzako piezak.

11.Aukeratuek fakturatzeko ahalmena izan behar dute.

12.Antolakuntza salbuetsita dago edozein arduraren aurrean, aurkeztutako obren jabego intelektualari zein legalari dagokionez, eta talde, konpainia edo artistak beraiek izanen dute edozein kudeaketa entitatek kudeatutako egile- eta ekoizle-eskubideak betetzeko ardura.

PARTE-HARTZAILEENTZAKO BESTE DATU INTERESGARRI BATZUK:

1, Aforoa mugatua da, ikusleak saltokiaren barruan izango dira.

2, Jaialdia egiten den azokan hotz egiten du; hala ere, hotzari aurre egiteko saiatzen gara saltokiak epeltzen.

3. Jaialdia hiru egunetan izango da, abenduaren 26tik 28era bitartean.

PROPOSATUTAKO DATEN ARTEN BATEN BAT NAHIGO BADUZU, ADIERAZI IZENA EMATEKO FITXAN!

4.Urriaren azken asteanharremanetan jarriko gara aukeratutako artistekin. Adi egon e-mailarekin, mesedez!

Jaialdiaren informazio gehiago jaso edo espazioen ideia bat egin nahi baduzu, 3.edizioaren bideo bat ikusi ahal duzu esteka honen bidez:

video Festival 150gr.

Convocatoria de la VIII Edición del Festival 150gr. Artes Escénicas en el Mercado

«Pez Limbo», «El mono habitado» y «Factoría de Fuegos»

te invitan a participar en la VIII edición del Festival

150gr. ARTES ESCENICAS EN EL MERCADO

que se celebrará en Vitoria-Gasteiz los días

26, 27 y 28 de diciembre de 2019

Plazo de presentación: Del 18 de septiembre al 18 de octubre

Por favor, lee las bases de la convocatoria y remite tu propuesta junto con la ficha de inscripción a

festival150gr@gmail.com

descargar ficha de inscripción Festival 150gr

Pez Limbo, El mono habitado y Factoría de Fuegos, programarán y coordinarán un festival de artes escénicas que situará diversas propuestas en puestos en desuso dentro de un mercado.

Buscamos Artistas Escénicos: Intérpretes, Bailarines, Compañías de Teatro, Performers, Directores, Escenógrafos, Diseñadores de luz y sonido,…interesados en presentar dentro del festival sus piezas originales de pequeño formato.

BASES Y CONDICIONES :

1.Los participantes deberán enviar a siguiente documentación al e-mail  festival150gr@gmail.com

– ficha de inscripción debidamente cumplimentada

– una imagen de buena calidad en JPG

– un enlace de video

– nombre de la entidad que emitirá la factura y forma de facturación

2. Las piezas no superarán los 25 minutos de duración. Los espectáculos deben de haber sido concebidos como formato breve; no se admitirán fragmentos de piezas largas.

3. Los espacios son muy reducidos y de poca altura.Las obras tienen que poder acoplarse a los espacios propuestos. Pincha aquí para ver fotografias de los espacios.

4. Las necesidades técnicas a cubrir serán mínimas. La organización se compromete a acondicionar el espacio de forma básica y a prestar apoyo técnico para el montaje, pero serán los participantes quienes se ocupen de proporcionar su escenografía, atrezzo, y necesidades técnicas especiales.

5. La organización, en ningún caso, proporcionará un técnico durante las representaciones

6. Las piezas podrán tener cualquier estilo y/o formato siempre que puedan incluirse bajo los términos de ARTES ESCENICAS. Los proyectos serán valorados en torno a su creatividad, singularidad, y accesibilidad.

7. La visualización del espectáculo sera imprescindible para realizar la selección de las piezas. Adjunta un link a un video aunque el material audiovisual corresponda a ensayos o a la pieza en proceso.

8. El festival seleccionará 12 propuestas cada una de las cuales actuará un sólo día. Las piezas serán representadas en bucle, es decir, varios pases seguidos en un mismo día. El numero de pases dependerá de su duración y viabilidad técnica y artística, con un mínimo de 4 pases por día.

9. Está previsto que la organización abone 450€ (impuestos incluidos) por día de actuación a cada participante o compañía. Pero la realización del Festival depende de la recepción de una subvención. En el caso de que se reciba dicha ayuda y la cantidad asignada lo permita, se pagará a los participantes un caché un poco mayor.

10. No se tendrán en cuenta piezas dirigidas a un publico infantil.

11. Los seleccionados deberán poder facturar.

12. La organización, se exime de cualquier responsabilidad en cuanto a la propiedad intelectual o legal de las obras presentadas y serán los artistas los responsables de asumir los derechos de autor.

OTROS DATOS DE INTERES PARA LOS PARTICIPANTES:

1. El aforo es limitado. Los espectadores estarán dentro del puesto.

2. En el Mercado donde se desarrolla el Festival hace frío (aunque intentamos caldear los puestos para reducir esto al máximo).

3. El Festival se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de diciembre:

SI TIENES PREFERENCIA DE FECHAS HAZNOSLO SABER EN LA FICHA DE INSCRIPCION!

4. Nos pondremos en contacto con los artistas seleccionados la última semana de octubre. Por favor,comprueba tu e-mail en esos días.

Si quieres saber más sobre el Festival o hacerte una idea mayor de los espacios de actuación, puedes ver el video de la III edición en este enlace:

video Festival 150gr.