150gr.ARTE ESZENIKOAK AZOKAN 2020. Jaialdiaren deialdia

Gonbidatzen zaitugu parte hartzera

150gr. ARTE ESZENIKOAK AZOKAN

ekimenaren beste edizio batean.

Pez Limbok eta El mono Habitadok, Gasteizko Udalarekin elkarlanean,

formatu txikiko ikuskizun jaialdi bat programatu eta koordinatuko dute;

aurreikusita dago Gasteizen izatea

2020 abenduaren 28an, 29an eta 30ean.

Aurkezteko epea: Abuztuaren 24tik irailaren 30era

Mesedez, deialdiaren oinarriak irakurri eta bete izena emateko

formularioa

OHARRA: aurreko edizioak azoka batean egin izan dira. Aurten, COVID-19a dela eta, beste leku bat bilatu behar dugu. Espazio hori zehaztu gabe dago oraindik, baina edozein dela ere Jaialdiaren formatuari eta espirituari eutsiko diegu, uneoro indarrean dauden osasun-protokoloak errespetatuz.

Nolanahi ere, Jaialdia egitea egoeraren bilakaeraren mende egongo da, eta, ondorioz, hura egiteko unean osasun-gomendioen mende ere bai.

BALDINTZA OROKORRAK

1. Parte-hartzaileek honako formulario hau bete beharko dute. Formularioan ezinbestekoa da honako hauek eranstea:

– Ikuskizun osoaren bideorako esteka bat

– Faktura egingo duen entitatea eta fakturatze modua

2. Piezak ezin dira 25 minutu baino luzeagoak izan. Ikuskizunak sortzez formatu laburrekoak izan behar dira, ez da onartuko formats luzeko piezen zatirik.

3. Jaialdia non egingo den zehazteke dago oraindik. Nolanahi ere, espazioak txikiak eta altuera txikikoak izango dira. Lanek proposatutako espazioetara egokitzeko aukera izan behar dute.

4. Behar teknikoak minimoak izango dira. Antolatzaileek lekuaren oinarrizko egokitzapena egingo dute, baita muntaketarako laguntza teknikoa eman ere. Hala ere, parte hartzaileak arduratuko dira euren eszenografa, tresneria eta behar tekniko bereziak eramateaz.

5. Antolatzaileek ez dute inolaz ere teknikari bat jarriko saioetarako.

6. Piezek edozein estilo edota formatu izan dezakete, beti ere ARTE ESZENIKOEN terminoaren baitakoak badira. Proiektuak baloratuko dira sormen, berezitasun eta irisgarritasunaren arabera.

7. Piezak aukeratzeko bideo ikustea ezinbestekoa izango da, beraz bidal ezazue bideo esteka bat nahiz eta entsegu batekoa izan.

8. Antolakuntzak 12 proposemena aukeratuko ditu. Konpainia edo parte-hartzaile bakoitzak bere ikuskizuna egun bakarra egingo du. Piezek begiztan aurkezteko aukera izan beharko dute, hau da, saio batzuk jarraian egin ahal izan beharko dira egun berean; 5 emanaldi izango dira. Fisikalitate handiko edo iraupen luzeko piezen kasuan (betiere 25 minitukoak, gehienez), 4 emanaldi egingo dira.

9. Antolakuntzak aurreikusten du konpainia edo parte-hartzaile bakoitzari eguneko 600 euro (zergak barne) ordaintzea.

10. Ez dira kontuan hartuko umeentzako piezak.

11. Ezinbestekoa da adieraztea nork jaulkiko duen faktura jaialdian parte hartu ahal izateko.

12.Antolakuntza salbuetsita dago edozein arduraren aurrean, aurkeztutako obren jabego intelektualari zein legalari dagokionez, eta talde, konpainia edo artistak beraiek izanen dute edozein kudeaketa entitatek kudeatutako egile- eta ekoizle-eskubideak betetzeko ardura.

 

PARTE-HARTZAILEENTZAKO BESTE DATU INTERESGARRI BATZUK:

1. Jaialdia hiru egunetan izango da, abenduaren 28tik 30era bitartean.

PROPOSATUTAKO DATEN ARTEN BATEN BAT NAHIGO BADUZU, ADIERAZI IZENA EMATEKO FORMULARIOAN!

2. Urriaren 21etik 28ra artean harremanetan jarriko gara aukeratutako artistekin. Adi egon e-mailarekin, mesedez!

3. Aforoa mugatua izango da.

4. Antolatzaileek hautatuko ditu jasotako proposamenak asmamen eta originaltasunaren arabera; hartara, sortuko den programa askotarikoa, ausarta eta pizgarria izango da, eskuragarria izateari utzi gabe. Lehentasuna emango zaie beste egoera eta formatu konbentzional batzuetan erakusteko aukerarik ez duten piezei, bai eta gure lurraldetik gertu bizi diren artistei ere.

Antolatzen dugun jaialdi motari buruz gehiago jakin nahi baduzu,

honako bideo hauek ikus ditzakezu:

150gr. 2014

150gr. 2017

150gr. 2014

harremanetarako: festival150gr@gmail.com

Convocatoria de la IX Edición del Festival 150gr.

Pez Limbo y El mono habitado,

Te invitan a participar en la IX edición del

Festival 150gr. ARTES ESCENICAS EN EL MERCADO

festival de espectáculos de pequeño formato

que está previsto que se celebre en Vitoria-Gasteiz los días

28, 29 y 30 de diciembre de 2020

Plazo de presentación: Del 24 de agosto al 30 de septiembre

Por favor, lee las bases de la convocatoria y completa el

formulario de inscripcion Festival 150gr.

NOTA: Las anteriores ediciones del Festival se ha desarrollado en un mercado. Este año, debido al COVID-19, nos vemos empujados a buscar otro emplazamiento.

Dicho espacio está aún por concretar, pero sea el que sea mantendremos el formato y el espíritu del Festival, respetando en todo momento los protocolos sanitarios vigentes.

En todo caso, la celebración del Festival estará sujeta a la evolución de la situación y, por lo tanto, a las recomendaciones sanitarias en el momento de la realización del mismo.

 

BASES Y CONDICIONES :

1.Los participantes deberán completar el siguiente formulario.

En dicho formulario es imprescindible adjuntar:

– un enlace al video del espectáculo

– el nombre de la entidad que emitirá la factura y la forma de facturación.

2. Las piezas no superarán los 25 minutos de duración. Los espectáculos deben de haber sido concebidos como formato breve; no se admitirán fragmentos de piezas largas.

3. El espacio que acogerá el festival está aún por concretar. En todo caso los espacios serán reducidos y de poca altura. Las obras tienen que poder adaptarse a los espacios propuestos.

4. Las necesidades técnicas a cubrir serán minimas. La organización se compromete a acondicionar el espacio de forma básica y a prestar apoyo técnico para el montaje, pero serán los participantes quienes se ocupen de proporcionar su escenografia, atrezzo, y necesidades técnicas especiales.

5. La organización, en ningún caso, proporcionará un técnico durante las representaciones.

6. Las piezas podrán tener cualquier estilo y/o formato siempre que puedan incluirse bajo los términos de ARTES ESCENICAS. Los proyectos serán valorados en torno a su creatividad, singularidad, y accesibilidad.

7. La visualización del espectáculo sera IMPRESCINDIBLE para realizar la selección de las piezas. Adjunta un link a un video aunque el material audiovisual corresponda a ensayos o a la pieza en proceso.

8. El festival seleccionará 12 propuestas cada una de las cuales actuará un sólo dia. Las piezas serán representadas en bucle, es decir, varios pases seguidos en un mismo dia. El numero de pases será de 5. En los casos de piezas con gran fisicalidad o larga duración (siempre con 25′ max) se realizarán 4 pases.

9. Está previsto que la organización abone 600€ (impuestos incluidos) por dia de

actuación a cada participante o compañía.

10. No se tendrán en cuenta piezas dirigidas a un publico infantil.

11. Los seleccionados deberán poder facturar. Es imprescindible indicar quién emitirá la factura para poder participar en el festival.

12. La organización se exime de cualquier responsabilidad en cuanto a la propiedad intelectual o legal de las obras presentadas y serán los artistas los responsables de asumir los derechos de autor.

OTROS DATOS DE INTERES PARA LOS PARTICIPANTES:

1. El Festival se celebrará los dias 28, 29 y 30 de diciembre.

Haznos saber tu disponibilidad de días en el formulario.

2. Nos pondremos en contacto con los artistas seleccionados entre el 21 y 28

octubre. Por favor, comprueba tu e-mail en esos días.

3. El aforo será limitado.

4. La organización seleccionarán las propuestas recibidas en base a su inventiva y originalidad con el objetivo de crear un programa variado, arriesgado y desafiante, sin dejar de ser accesible. Se dará prioridad a las piezas que carezcan de oportunidad de ser mostradas en otras circunstancias y formatos convencionales, y a los artistas residentes en territorio cercano.

Si quieres saber más sobre el tipo de Festival que organizamos

puedes ver los siguientes videos:

video Festival 150gr. 2014

video Festival 150gr. 2017

video Festival 150gr. 2014

Contacto: festival150gr@gmail.com